Wat gebeurde waar?

Er gebeurde nogal wat in Rijswijk.

Ga met de muis over de plattegrond en bezoek diverse locaties in Rijswijk.

Het wapen van Rijswijk

Klik weer op het wapen als je terug wilt naar de plattegrond.


Zoeken

Achternaam:
 
Voorna(a)m(en):
 
 

Uitgebreid zoeken


Paulus woonde hier

Op 22 augustus 1670 huurt Paulus "... in huijre aengegaen te hebben een stuck
warmoessiers landt groot
gelegen achter den Compteerde huijzenge
genaemt Witshenburch,
met de huijzenge dabij gestaend dat voor tijt van vijff achter een volgende jaeren ...".

Op de plattegrond moet dat in het gedeelte van Rijswijk zijn dat tegen Den Haag aan gelegen was. Op de hoek van de Haagweg en de Herenstraat heeft altijd de herberg de Witsenburg (rechts op de plattegrond) gelegen. Dit waren Paulus' directe buren. Hoewel de acte erg rommelig is kunnen we hieruit ook opmaken dat hij ook het huis erbij huurt.

akte

fragment huuracte

Fragment huuracte van de grond die Paulus huurt in 1670

We hebben niet een ander tussenliggend huurcontract gevonden, maar we gaan ervan uit dat deze verlengt is, want het nieuwe huurcontract uit 1679 geeft dezelfde plaats aan, alleen iets ruimer geformuleerd.

fragment huuracte

Fragment huuracte van de grond die Paulus huurt in 1679

Uitspanning de Witsenburg

Uitspanning de Witsenburg circa 1880 was een bekend beeld voor Paulus. Eeuwenlang is dit beeld onveranderd gebleven.

Tekening met zicht vanaf de Haagweg aan de kant van Den Haag op Rijswijk door Karel la Fargue, 1758

Op 9 februari 1679 huurt Paulus van juffrouw Constantia vander Hove "so het woonhuys, ende aanhorige lande oft horst, soodanig als die naer het afstand ende verlagen aengelegen is tot Bogaert, Soo groot en kleyn als het selve gelegen is tussen sijne heyningen getimmert geslaen, gelegen inde Ambachte van Rijswijck. Belent ten suydsy de genoemde buyren int'dorp ten oostsy de verhuyrders erffs selfst met haer achtergelegen horst tegenwoordig gebruikt bij Boor diricks ten noordsy het gemene gangh padt, ten westsy 't kerckland, ende voorden tijt van vijff achtereenvolgende jaeren" kosten: voor de somma van 100 Carolingen guldens per jaar. Dat zou nu ongeveer 1000 Euro zijn, wat niet veel lijkt, maar als je je bedenkt dat een jaarsalaris voor een politieman ongeveer 40 gulden was komt het in een ander perspectief te staan.

We nemen aan dat Paulus en zijn gezin in de jaren 1670 tot 1684 op deze plaats gewoond heeft.

Home | Wat is Nieuw | Genealogie | Levensverhalen | Fotoalbum | Zin of Onzin | Familienamen | Sitemap | Over ons

Copyright Mar & Arne Bleijs 1998 - 2020 - All rights reserved