Familie Bleijs - Bleys - Blijs

What's in the name it's all in the name

afbeelding

Sint Blasius

afbeelding Sint Blasius is onze Naam Heilige. Zijn officiëele heiligendag is 3 februari.

Veel uit het leven van Sint Blasius is niet bekend. Hij leefde in de vierde eeuw ten tijde van, naar men aanneemt, keizer Licinius (250-324) en was bisschop van Sebaste in Armenië (het huidige Turkije). Als priester oefende hij tevens het ambt van geneesheer uit. Ook Jezus was de Geneesheer ten leven. In navolging daarvan was Blasius priester en arts. Na zijn wijding tot bisschop was alleen de pastorale zielzorg hoofdzaak.

In het jaar 316 werd hij door keizer Licinius gemarteld en vermoord. Als een groot wonderdoener wordt de heilige Blasius vereerd en bijzonder aangeroepen bij keelziekten (vanwege de wonderbare genezing van een klein kind dat graten had ingeslikt). Nu nog wordt op deze dag de Blasiuszegen gegeven ter bescherming van keelziekten en andere besmettelijke ziekten.

Een ander verhaal vertelt dat Blasius een arme vrouw, door gebed haar varken heeft teruggeven dat door een wolf was geroofd. De legende vertelt verder dat hij met wilde dieren in een spelonk heeft gewoond. Hij is een van de veertien noodhelpers.

Patroon van: wolhandelaren, schoenmakers, artsen, kleermakers, stukadoors, wevers, muzikanten, metselaars, hoedenmakers, paarden, huisdieren.

Patroon tegen: keelziekten, hoesten, bloedingen, zweren, blaasziekte, kolieken, tandpijn, de pest.

Patroon voor: een goede biecht.

Weerheilige: 'Als 't op Sint-Blasius regent of waait, zeven weken lang de wintermolen draait'.

Helper in nood