Familie Bleijs - Bleys - Blijs

Levensverhaal van Cornelis Blijs - 1800-1887

afbeelding

Van koffiehuisknecht tot bedelaar

Cornelis is werkzaam als koffiehuisknecht bij Willem Groteboer op de Rode Steen te Hoorn als hij in 1830 ingeschreven wordt bij de Hoornse Schutterij. Hij woont daar ook en behalve zijn lengte 1 el en 581 strepen wordt er verder niets bijzonders over hem vermeld.

Wanneer hij vertrekt uit Hoorn is onbekend, maar hij volgt zijn broer naar Amsterdam waar hij regelmatig als getuige optreedt. Uiteindelijk treedt hij in het huwelijk met de aanmerkelijk jongere Sophia Winkel. Helaas gaat het het paar niet voor de wind.

Ze vertrekken naar Utrecht en vanuit Utrecht worden ze diverse keren wegens bedelarij overgebracht naar Veenhuizen (Drente). Uiteindelijk overlijdt Sophia in Veenhuizen. Cornelis overlijdt jaren later op zeer hoge leeftijd in de bedelaarsinrichting 'Ommenschans' bij Ommen.

De begraafplaats van Ommenschans waar Cornelis nog steeds begraven ligt.

lijn

Wij besteden toch aandacht aan de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid, in genealogische kringen ook wel bekend als de Maatschappij van de Geweldadigheid. Niet omdat daar mensen zaten met een wat dubieus verleden, maar met name hoe men daar met mensen omging. Want het verhaal is nog niet afgelopen, er komt nog een vervolg. Cornelis was niet de enige Bleijs die daar gewoond en geleefd heeft.