Familie Bleijs - Bleys - Blijs

Gerechtsstuk van Cornelis Blijs - 1777-1821

afbeelding

Uit de criminelen vonnisboeken van Leiden, 1533-1811

 1. register, folio, datum : 66, 81, 26-5-1806
 2. naam, geboorte - doop, beroep : Blijs, Cornelis, 28 jaar, jagersbaas
 3. misdrijf : mishandeling
 4. eis :
 5. vonnis : 4 weken hechtenis, water en brood

afbeeldingTranscriptie | Bekijk de originele akte ...

Heeren Schepenen
ontvangen acte
van onvermogen
den 13 junii 1806
J. Verschuur Junr.
P.J. Moens

 1. Op den mondelingen eisch van den Heer
  Mr. Derk Rudolf Wijkerheld Bisdom
  Hoofd-officier der stad Leijden R:O gedaan
  en genomen op en ten lasten van Cornelis
 2. Blijs, gezegd hebbende oud te zijn 28 jaren
  wonende binnen deze stad, van kostwinning
  een jagersbaas, gevangen op 's Gravenstein
  alhier, hebben Schepenen denselven gevangen
  terzake hij de Heer Gijsbrecht Alexander
 3. du Bois, op de publieke straat met een mes
  heeft gekwetst, gecordonneerd, om geduurende
  den tijd van vier eerstkomende en agtereen
  volgende weken op 's Gravenstein alhier, al-
  leenlijk met water en brood te worden gespijsd
 4. en wijders in de kosten en muren van Justitie
  des noods ter taxatie en moderatie van
  Heeren Schepenen.

  Actum bij de Heeren Mr. Daniel van Halteren
  Mr. Jan Verschuur junr., Mr. Pieter Josias
 5. Moens, Mr. Jan Gijsberts de Leij, Mr.
  Willem Jacob van Noort en Mr. Jaques
  Leonard Dozij, den 26 mei 1806.
 6. J. Verschuur junr. P.J. Moens

  Hoewel de aard van het misdrijf mogelijk mee viel, waren de straffen in deze tijd behoorlijk hoog in verhouding tot het misdrijf. Eén ding is zeker, Cornelis viel de verkeerde man aan.