Familie Bleijs - Bleys - Blijs

Levensverhaal van Jan Paulsz Bleijs - 1660-1744

afbeelding

Jan, die niet schrijven kon

De doop van Jan hebben we helaas niet gevonden, wel zijn huwelijk. Hoewel er bij het huwelijk van Jan niet de vader als getuige genoemd wordt, vinden we wel bij de doop van zoon Paulus de aantekening dat doopgetuige Paulus Jansz de grootvader is.

akte

Inschrijving doop van Paulus, met Paulus als getuige en grootvader van het kind..

We komen Jan weer tegen in het Weeskamerarchief van Rijswijk. Op 10 november 1681 worden Jan Pouwels Bleijs en Apolonia Thijsz van Stralen benoemd tot voogd over de kinderen van Ariaantje Ariens van Larven, weduwe van Jan Jans van Stralen. Jan Jans van Stralen blijkt de oom te zijn van Apolonia. Mogelijk was haar vader overleden en werden Jan en Apolonia als nieuwe voogden benoemd.

akte

Huwelijksinschrijving van Jan en Apolonia

Dan is het een tijdje rustig rondom Jan en zijn gezin, tot hij wordt gemachtigd door Apolonia om het huurcontract van een stuk landbouwgrond te ondertekenen bij notaris Bout te Rijswijk op 8 april 1691. Jan blijkt hier als enige Bleijs niet te kunnen schrijven.

afbeelding

'Dit merk is gestelt bij Jan Paulse + Bleijs'

Jan is een gezond mens en sterft op hoge leeftijd. Apolonia sterft drie jaar later, tegelijk met haar zoon Jan.

afbeelding

Inschrijving begraafboek Rijswijk