Familie Bleijs - Bleys - Blijs

Levensverhaal van Joannis Jansse Bleijs - 1693-1747

afbeelding

Arm als de kerkratten. Hoewel?

Er is niet veel over Joannis en zijn gezin bekend. Hij had wel, net als alle kinderen, een opleiding genoten en beheerste het schrift. Maar zijn beroep is wat vaag, wij gaan ervan uit dat hij klusjes voor Huis te Werve deed, waar hij in het tuinhuis woonde.

afbeelding

Het tuinhuis (anno nu) bij Huis te Werve waar Joannis en Helena jaren gewoond hebben.

Wel vinden we regelmatig stukken van de diaconie waarbij het gezin financieel gesteund wordt. Opmerkelijk is dat deze stukken veelal in Amsterdam opgemaakt zijn en op voorspraak van Joanna Elisabeth(a) Blesen (Blesis), vrouwe van te Werve. Zij lijkt zeer betrokken bij het gezin en mogelijk heeft zij ook bij de parochie in Veur geregeld dat Joannis daar wat klusjes kon doen.

afbeelding

Joanna is ook meter van dochter Joanna Elisabetha en aan haar petekinderen schenkt zij bij een testamentaire beschikking een legaat van 1000 gulden. Een vermogen in die tijd, nu zou dat 'maar' circa 12.500 euro zijn. Echter, een huis van de gegoede burgerij kostte in 1740 ongeveer 500 gulden.

Lees het testament ...

Doordat Joannis en Helena voogd waren over hun dochter hadden zij de vrije beschikking over het legaat. Toch bleef Joannis tot aan zijn dood in het tuinhuis van te Werve wonen en wordt in de kerk begraven.

afbeelding

Inschrijving van overlijden van Joannis in Rijswijk.

Hoe rijk het gezin inmiddels was wordt duidelijk als Helena hertrouwt in 1748 te Veur met Arij Pietersz Voorweij. Zij moest voor dit huwelijk maar liefst 15-0-0 impost betalen, wat extreem veel was, en werd naar inkomen of vermogen bepaald.

Dan blijkt dat Helena mogelijk toch wat minder sympathieke karaktereigenschappen had. Ze kon er natuurlijk niets aan doen dat ze door haar uit erfenissen verkregen vermogen veel impost moest betalen. Toch krijgen we een beetje wrang gevoel als we zien dat ze haar enige nog in leven zijnde dochter, waar ze dit vermogen door verworven had, voor een absoluut minimum bedrag van 3.-.- 'ten grave draagt' in Veur, terwijl er voor haar eigen begrafenis kosten nog moeite gespaard blijven.