Familie Bleijs - Bleys - Blijs

Levensverhaal van Johannes Bleijs - 1906

afbeelding

Hij stierf bij zijn geboorte

Johannes werd niet oud. Hij was één van de vele kinderen die niet mochten leven en toch hebben bestaan. Het bijzondere van Johannes is dat waar veelal uitsluitend geschreven stukken of foto's van familieleden overblijven, van hem iets tastbaars bewaard is, zijn graf. Meestal worden de graven na tien jaar geruimd, maar Johannes' graf ligt op een historische begraafplaats.

Grafsteen van Johannes

Johannes is op 21 december 1906 begraven op de Algemeen Burgerlijke Begraafplaats aan de Schoolstraat (nu Ruïnelaan) te Bergen, op het RK gedeelte, in graf nr. 45, 3e klas.

lijn

Historie

Het begraven op het kerkhof van de Ruïnekerk, in het centrum van het dorp, werd met het groeien van de bevolking steeds problematischer. Graven moesten te snel weer worden geruimd. De Heer van Bergen (J.J.H. van Reenen), die een groot deel van de gronden in en om het dorp bezat, schonk bij akte van 8 oktober 1863 een terrein aan de Schoolstraat (nu Ruïnelaan), teneinde daar een Algemeen Burgerlijke Begraafplaats op aan te leggen.

Op de begraafplaats rust een servituut, dat inhoudt dat de grond geen andere bestemming mag krijgen (plantsoen of nevenbestemming). Zouden de graven om de een of andere reden toch worden geruimd, dan gaat het eigendom van de grond weer over naar de erven Van Reenen.

De oppervlakte van de begraafplaats bedraagt 69 are en 5 centiare (6905 m2). Kadastraal is het perceel bekend als gemeente Bergen NH, sectie A, nr. 3554.

Op 6 juli 1864 werd de eerste overledene begraven; op 28 november 1953 de laatste. Bij besluit van 23 november 1965, nr. 46, van het gemeentebestuur van Bergen NH is de begraafplaats per 1 december 1965 gesloten verklaard. Na het sluiten is de begraafplaats niet meer door de gemeente onderhouden. In 1995 is hij geadopteerd door de Historische Vereniging Bergen. Een werkgroep van leden van de vereniging heeft de begraafplaats opgeknapt en onderhoudt hem nu wekelijks.

Indeling van de begraafplaats

Het gehele terrein is verdeeld in vier gelijke vakken, die zijn gescheiden door paden met bomen en heesters.

Aan de rechter zijde van het hoofdpad ligt het Rooms Katholieke gedeelte, plechtig ingewijd op 22 juli 1864 door pastoor Van 't Rood, in opdracht van de bisschop van Haarlem. Het eerste vak is het gedeelte 1e klas, voorbij het middenpad ligt het vak met 2e en 3e klas. De allerlaatste rij was ongewijde grond. Later is hij alsnog gewijd en bij het gedeelte 3e klas getrokken.

Aan de linker zijde van het hoofdpad ligt het Algemene (Protestantse) gedeelte. De indeling is gelijk aan die van het RK gedeelte. De inwijding van het Algemene gedeelte vond plaats op 6 december 1864 door de Ned. Herv. Predikant.

lijn

Zie ook de brochure 'Oude Begraafplaats Bergen' door Willem Jan Bleijs.

Met dank aan Willem Jan Bleijs die de foto van het grafsteen en de geschiedenis van de begraafplaats ingestuurd heeft.