Familie Bleijs - Bleys - Blijs

Levensverhaal van Johannis Bleijs - 1816-1888

afbeelding

Timmerman en Notabele

fotoIn tegenstelling tot zijn vader werd Johannes verrast met slechts één zoon. Johannes woont vermoedelijk enige tijd bij zijn schoonouders aan het ABC, hier wordt ook zijn enige zoon geboren. Hij is timmerman van beroep als hij zich in 1841 laat inschrijven bij de Hoornse Schutterij. Zijn lengte is 1.67 m. en hij woont dan op het Kleine Noord. In de archieven van Hoorn komen we Johannes regelmatig tegen. Niet alleen treedt hij veelvuldig op als getuige bij geboorte, overlijden en huwelijk, ook veel notariële akten met zijn naam komen langs.

In 1844 koopt hij de panden aan de Grote Oost 45 en 47 en in de Schoolsteeg 1 en 3. Of hij zelf in deze panden gewoond heeft is niet bekend. Wel is zeker dat hij in het pand aan de Grote Noord 40, dat hij in 1846 koopt van Joh. Fred. van Bocksmeer, gaat wonen. Tevens koopt hij ook nog het hierachter gelegen huis aan het Nieuwe Noord, alles in één koop. Hij zal hier, vermoedelijk, tot 1867, het jaar dat zijn zoon trouwt blijven wonen. Vervolgens gaat hij gaat in de Nieuwsteeg wonen, hoek Nieuwe Noord, en daarna in het pand aan de Kruisstraat 7, waar hij met zijn vrouw tot aan hun dood blijft wonen. Het huis aan de Nieuwe Noord wordt gebruikt als timmermanswerkplaats.

Weinig is bekend van de bouwwerken die hij als Meester Timmerman gebouwd heeft. Wel is bekend dat hij vier woningen aan het Buurtje gebouwd heeft en de panden aan de Appelhaven, nu Appelhaven 68-71 en de woning aan de Slapershaven 4.

Hij krijgt in 1849 een proces-verbaal omdat hij zonder vergunning van de gemeente een keuken en stookplaats achter zijn huis bouwt. Regelmatig treedt hij op als getuige voor vele Hoornenaren bij geboorte, huwelijk en overlijden. In 1860 woont zijn nicht Johanna, dochter van Alida, een tijdje bij hem in huis. Mogelijk heeft hij haar na het overlijden van haar moeder opgevangen.