Familie Bleijs - Bleys - Blijs

Levensverhaal van Paulus Joannesz Bleijs

afbeelding

Onze oudste wortels

Waar de wortels van Paulus gelegen hebben is voor ons nog steeds vraagteken. Hij duikt volledig uit het niets op in Rijswijk, Zuid-Holland.

Opmerkelijk is dat vanaf de eerst geschreven stukken die wij van en over hem vinden, er niet alleen het patroniem Joannesz of Janse gebruikt wordt maar ook de naam Bleijs aanwezig is.

De eerste keer dat we hem tegen komen is met de doop van zijn zoon Paulus in 1663. De tweede keer in 1670 wanneer hij een stuk warmoesgrond huurt met huis zodat we in ieder geval een indicatie krijgen over zijn beroep en waar hij met zijn gezin woonde. Verder treedt hij nog een keer op als getuige bij de verhuur van een naast gelegen stuk grond en hij huurt in 1679 opnieuw een stuk grond. Daarnaast vinden we een behoorlijke chaotische akte over een vermeend vaderschap. Maar daarover later meer.

afbeelding

Rijswijk de Heerenweg getekend door Paulus Constantijn la Fargue. Paulus zal hier veel voetstappen hebben staan.
Bron GA Rijswijk.

Vanaf die eerste doop komen we hem en zijn vrouw Henrice regelmatig als doopgetuige bij zijn kleinkinderen tegen, waarbij hij gelukkig ook nog een keer bij de doop van een kind van zoon Jan als grootvader aangemerkt wordt. Bij zijn zonen David en Joris is hij getuige bij het huwelijk als vader van de bruidegoms. En zo krijgen we toch een aardig beeld van de gezinssamenstelling van Paulus.

Waar de oudste kinderen gedoopt zijn is onbekend, zo ook of Henrice hun moeder is. Want of zij de moeder is betwijfelen we. We denken, gezien het feit dat de oudste kinderen bijna allemaal hun eerst geboren dochter Elisabeth noemen, Paulus voor Henrice gehuwd was met een Elisabeth en dat zij de moeder is van de oudste kinderen. Ook hebben we het huwelijk van Paulus en Henrice helaas nog steeds niet gevonden.

afbeelding

Rijswijk bij de Oude Kerk in 1708 getekend door A. Spinneker.
Collectie Atlas van Stolk - Rotterdam.

In Den Haag stuitte we op een notariële akte waarbij de wereld aan getuigen en Maria Luijckensteijn in een wat chaotische bijeenkomst verklaren dat Paulus de vader is van haar dochter. Iedereen zit door elkaar te praten en de schrijver is er volgens ons een beetje gek van geworden, want krassen en doorhalingen van gestelde feiten sieren dit bijzondere werkje. In de kantlijn wordt de tekst opgenomen dat Paulus zeker zijn verplichtingen na zal komen. Dat doet hij ook door met Maria in het huwelijk te treden.

afbeelding

Bijzonder is dat dit kind vrij snel na het overlijden van Henrice verwekt moet zijn en helaas is de naam ons nog steeds onbekend, haar doop is niet gevonden.

Paulus overlijdt vier jaar na zijn huwelijk en gaat met zijn aanwezigheid en mens zijn voorlopig onze familiegeschiedenis in als aantoonbare oudste voorvader en stamvader van de familie Bleijs in Nederland (Zuid- en Noord-Holland).