Familie Bleijs - Bleys - Blijs

afbeelding

Geschiedenis van de voortreffelijke naam Bleys

Deze tekst is – juist zoals de tekst van het Historical Research Centre zie: Bleijs uit de klei getrokken ... – gegenereerd door een computer, op basis van genealogische databases en historische teksten. We hebben de tekst letterlijk overgenomen van een fotokopie van het 'originele' certificaat. Jammer genoeg was de naam van het instituut onleesbaar.

De oude kronieken van Engeland onthullen de vroege getuigenissen van de naam Bleys als een Normandische achternaam, die geldt als een van de oudste. De geschiedenis van de naam is nauw verweven in het majestueuze wandtapijt van de historie, als een intrinsiek deel van de geschiedenis van Brittanië.

Nauwkeurig onderzoek door ervaren analisten in oude manuscripten zoals de Domesday Book (samengesteld in 1086 door Willem de Veroveraar), de Ragman Rolls, het gedicht van Wace, de Honour Rolls van de Battel Abdij, de Curia Regis, Pipe Rolls (jaarrollen), de Falaise Rolls, belasting registraties, doopboeken, familie genealogieën, lokale parochie- en kerkarchieven, tonen dat de eerste vermelding van de naam Bleys wordt gevonden in Leicestershire en Worcestershire, waar hun door Koning Willem landerijen waren toegewezen, na de Normandische Verovering in 1066.

Vele alternatieve spellingen werden gevonden in de onderzochte archieven, maar kenmerkend was, dat ze waren verbonden met een gemeenschappelijke wortel, gewoonlijk één van de Normandische edelen bij de Slag van Hastings. Hoewel uw naam, Bleys, voorkwam in vele verwijzingen, omvatte de naam van tijd tot tijd ook Bliss, Bleys, Blois, Bloys, Bloiss, en deze spellingswijzigingen kwamen regelmatig voor, zelfs tussen vader en zoon. Het was normaal, dat een persoon werd geboren met één spelling, trouwde met een andere, en werd begraven onder een grafsteen, die weer een andere toonde. Alle drie de spellingen hadden betrekking op dezelfde persoon. Soms kwamen voorkeuren voor verschillende spellingsvariaties voort uit een verwijzing naar de tak, of het lidmaatschap van een religieuze stroming, en soms ook uit nationalistische stellingname.

Men gelooft, dat de familienaam Bleys oorspronkelijk afstamt van de Normandiërs, van wie men doorgaans ten onrechte aanneemt, dat ze van Franse oorsprong zijn. Het is beter te stellen, dat ze oorpronkelijk Vikings zijn. De Vikings landden op de Orkneys en in Noord Schotland ongeveer in het jaar 870 A.D., onder hun koning, Stirgud de Stoute. Thorfinn Rollo, zijn afstammeling, landde in Noord Frankrijk ongeveer in het jaar 940 A.D. Nadat Rollo het beleg sloeg voor Parijs, gaf de Franse Koning, Karel de Domme, uiteindelijk zijn nederlaag toe en wees Noord Frankrijk toe aan Rollo. Rollo werd de eerste Hertog van Normandië, het territorium van de noord-mannen. Rollo huwde Karels dochter en bekeerde zich tot het Christendom. Hertog Willem, die de invasie in Engeland in 1066 leidde, en het versloeg, was een afstammeling van de eerste Hertog Rollo van Normandië.

Hertog Willem hield een volkstelling in het grootste gedeelte van Engeland in 1086, en lagde die vast in het Domesday Book. Een familienaam, die kan worden herleid tot dit manuscript, of tot Hastings, was een ereteken voor de meeste families gedurende de middeleeuwen, en zelfs tot op vandaag.

De achternaam Bleys dook op als een notabele familienaam in het land van Leicester en Worcester, waar de familie, oorspronkelijk afkomstig uit Blois in Normandië, land had toegwezen gekregen door Willem de Veroveraar. Door een ironische speling van het lot had deze familie de Koninklijke familie van Engeland kunnen worden, als Stephen, Graaf van Blois, niet was omgekomen met zijn vrouw Adela, dochter van Willem de Veroveraar, bij de schipbreuk van de 'Blanche Nef' in 1119, zonder opvolging. De jongere lijnen van deze naam gingen verder als de graven van Montaigne, de jongste zoon van King Stephen. Ze gingen verder in Leicestershire en Oxfordshire als Bliss, en hun familiezetel was in Market Harborough in Leicestershire. Ze hadden ook Brandon Park. De takken in Preston Parva en Rochester migreerden uiteindelijk naar de koloniën en werden voorname families van de V.S. In die tijd was een vooraanstaand lid van de familie, Reverend Phillip Bliss, van de Universiteit van Oxford.

De achternaam Bleys droeg veel bij aan de lokale politiek en aan de zaken van Engeland en Schotland. Gedurende de 11 de en de 12 de eeuw verhuisden veel van deze Normandische families noordwaards naar Schotland. Later, in de 16 de, 17 de en 18 de eeuw werd Engeland verscheurd door religieuze en politieke conflicten. De Monarchie, de Kerk en het Parlement vochten voor oppermacht. Religieuze elementen wedijverden voor heerschappij, de Staatskerk, de Roomse Kerk en de Gereformeerde Kerk. Alle waren ze, op hun tijd, veeleisend voor zowel rij als arm. Ze braken de geest van mensen, en velen keerden zich af van religie, of hernieuwden daarentegen hun geloof, twerijl ze met kracht en wreedheid de letter van het kerkelijk recht nastreefden. Vele families werden vrijblijvend 'aangemoedigd' om naar Ierland te verhuizen, of naar de 'koloniën'.

Ongelovigen en dissidenten werden verbannen of soms zelfs opgehangen.

De kolonisten in Ierland werden bekend als de 'Avonturiers voor land in Ierland'. Zij probeerden het Protestantse geloof te behouden. Er schijnen in Ierland in die tijd slechts enkele verwijzingen naar deze familienaam te zijn.

De democratische houding van de Nieuwe Wereld verspreidde zich als vuur. Veel migreerden aan boord van de vloot van zeilschepen, die bekend stond als de 'Witte Zeilen'. De stormachtige Atlantische Oceaan, syphilis, dysenterie, cholera en typhus vroegen hun tol van de kolonisten en veel van deze kleine, overbevolkte schepen arriveerden met slechts 60 of 70% van hun passagierslijst. De migratie of verbanning naar de Nieuwe Wereld ging door, sommigen vrijwillig vanuit Ierland, maar de meesten direct vanuit Engeland of Schotland, hun thuislanden. Sommige clans en families verhuisden zelfs naar het Europese continent.

In Noord Amerika, de migranten die zouden kunnen worden beschouwd als verwanten van de familie naam Bleys, of diverse spellingen van die naam, omvatten Thomas Bliss van Green Court Gloucester, England, die zich vestigde in New Jersey in 1738; William Bliss die zich vestigde in Jamaica in 1684; Thomass Bliss die zich vestigde in Boston Massachusets in 1620; Anne Bliss die zich vestigde in Georgia in 1735. Vanaf de haven van aankomst voegden vele kolonisten zich bij de stoet van wagens richting het westen. Gedurende de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog verklaarden sommigen zich loyaal aan de Kroon en verhuisden noordwaards naar Canada en werden bekend als de Verenigd Keizerrijk Loyalisten,

Er waren vele notabelen van deze naam Bleys, John Bliss, Commisaris van Politie; Kathleen Bliss, Lector in Religiestudies; Sir Arthur Bliss, Master of the Queen's Musick.

Gedurende het proces van het onderzoek naar de gedistingeerde familienaam kwamen we ook op het spoor van de oudste toekenning van een Wapen van de takken die hun eigen Wapens ontwikkelden.

De oudste toekenning van een Wapenschild, die werd gevonden, was:
Rood met een diagonale balk tussen twee zilveren lelies.

Het Helmteken was:
Een arm, houdende een bundel van vier pijlen.

Het oude Familiemotto voor deze voorname naam was:
'Virtus Sola Felicitas'

lijn

Vorige ... | Volgende