Familie Bleijs - Bleys - Blijs

afbeelding

De naam Bleijs volgens de Historical Research Center

Een ander door de computer gegenereerd certificaat – uitgegeven door het Historical Research Centre – verbindt de naam Bleijs (met puntjes) met het Nederlandse woord 'blei', dat 'wadden' zou betekenen. Bleijs zou de zoon zijn van Blei, die zijn naam ontleende aan het wad of aan een doorwaadbare plaats in een rivier. Verbindingen worden gemaakt met het dorp Bleiswijk en met de Fries-Duitse familie Bley, maar de link met de families Bleys wordt niet gelegd.

lijn

Voor een grotere versie van de afbeelding, even er op klikken

Of download hier een printable versie.

lijn

Onderzoek geeft aan dat de oorsprong van de Nederlandse achternaam Bleijs kan worden herleid tot het woord 'blei', dat twee mogelijke betekenissen heeft. Ten eerste werd het woord in zowel Nederlands als Duits gebruikt om een bepaald soort witte vis aan te duiden. Een tweede betekenis van 'blei' komt overeen met het moderne Nederlandse woord 'wadden', wat betekent 'modderige zandbank' of 'ondiepte', blijkbaar vaak gebruikt om een gebied te beschrijven dat gebruikt werd om vee te weiden.

Het achtervoegsel 's' in de achternaam 'Bleijs' zou een familierelatie kunnen aangeven, ofwel, de oorspronkelijke drager was wellicht de zoon van iemand die bekend stond als 'Bleij'. Het is denkbaar dat een individu op gegeven moment 'Bleij' genoemd werd hetzij omdat hij in zijn levensonderhoud voorzag als visser, of veeteler of herder, of wellicht omdat hij leefde in een gebied met modderige grond of moerasland. In de buurt van de Nederlandse stad Delft, in de nabijheid van de haven-metropool Rotterdam, is een stadje genaamd 'Bleiswijk', letterlijk 'Blei's gebied', dat naar men mag aannemen zijn naam ontleend aan een individu die zo heette. Delft staat bekend om zijn aardewerk, Delfts blauw, en ook als de plaats van de moord op de leider van de Nederlandse onafhankelijkheidsbeweging, 'Willem de Zwijger', in 1584.

Terugkomend op de tweede definitie van 'blei' die we hierboven gaven, in de Nederlandse provincie Friesland zijn er eilanden genaamd 'Waddeneilande', die best wel ooit eens 'Blei' genoemd zouden kunnen zijn en aldus een rol speelden in de opkomst van Bleijs als achternaam.

Vroege Duitse annalen bevatten een verwijzing naar een 'Johannes Bley', die in 1306 in het Greifswald gebied bij Berlijn leefde. Er is ook sprake van een wapen toegekend aan een familie 'Bley' die oorspronkelijk afkomstig was uit het Fries sprekende gebied, dat ooit delen van Nederland en Duitsland omvatte. In 1899 was een lid van deze familie, Wilhelm, burgemeester van het stadje Enkirch aan de Moezel.

Wapenschild: Azuur; drie vissen, twee zwemmend, de middelste er tegenin zwemmend, zilver.

Helmteken: Tussen azuren buffelhoorns, een vis op een staak, zilver.

Oorsprong: Holland

lijn

Vorige ... | Volgende